Игри

Информация за страница Шпакловка

Шпакловка извършват редица строителни фирми от бранша, работещи на територията на страната. Всички те разполагат с компетентни и опитни специалисти, които без проблеми могат да шпакловат различните по вид стени. Подготовката на повърхността е от съществено значение за крайния резултат от шпакловането. От значение е и грундирането, като за изсъхването на материала са необходими поне шест часа. Въпреки продължителния срок, останалата част от работата става с много по-бързи темпове. Днес вече не е задължително да се използва само чист гипс, както вероятно все още правят по-старите майстори. За работата с него се изискват поне двама души, докато с гипсовата шпакловка спокойно може да работи само един майстор. Такава има и на българския пазар, при това с отлично за работа качество. След като по стената се нанесе материал, в даден момент тя е грапава и неравна. Ето защо е необходимо да се пристъпи към нейното изглаждане. За целта движенията са кръгови и еднопосочни, но в никакъв случай не в пълен кръг.

     Има вероятност на някои участъци от стената да не се получи идеална гладкост. Например при положение че стената е силно ронлива, вероятно по пердашката ще полепнат малки камъчета. Това неимоверно води до оставянето на драскотини. Едновременно с това обаче подобна ситуация не бива да буди поводи за сериозни притеснения. При това положение просто е препоръчително да се мине повторно, като второто нанасяне трябва да бъде след пълното изсъхване от първото. В случай че все пак останат неравни участъци, е необходимо те да бъдат с изпъкнала форма. Те се коригират във финалната част на шпакловка. Равността на стената пък трябва да се проверява с нивелир. По този начин бавно и сигурно се прави качествено и надеждно шпакловане на стената. Макар и на този етап от работата тя все още да не е напълно равна, по нея със сигурност ще личат добрите резултати от работата. Във финалната част на шпакловането стената се изглажда напълно. Необходимо е да се шпаклова с мистрията или пък с малката шпакличка, ако има малки повърхности и работата с пердашката е практически невъзможна. Следващата стъпка е свързана с взимането на шкурка и дървено трупче.

     Шкурката се увива около трупчето и леко се изшкуркват всички грапавини по стената. При положение че са изпъкнали, процесът протича сравнително лесно. Ако обаче грапавините са вдлъбнати, се налага тяхното запълване с материал. Шпакловка се извършва след пълното изсъхване на стената. За изглаждането на стената е удачна и употребата на виброшлайф, но невинаги специалистите имат такъв на разположение. Също така е препоръчително около лицето да се завърже кърпа или хавлия, за да не се вдишват огромните количества отделяща се прах по време на работа. След извършването на всички тези последователни операции стената би следвало да бъде в идеално гладко състояние. От съществено значение на първо място е прецизността и старанието, което всеки влага докато извършва шпакловането.

Етикети:   Ремонти , Строителство
eXTReMe Tracker